Search

Academische school

Obs de Borgh is een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij investeren, meer dan andere basisscholen, in het opleiden van studenten. Studenten kiezen voor onze school, omdat ze hier goede praktijkvoorbeelden treffen en wij de studenten een rijke leeromgeving kunnen bieden. Daarnaast doen ze op onze school meer praktijkervaring op dan studenten die voor een reguliere stageschool kiezen.

Onze school profiteert van de studenten doordat zij de nieuwste kennis over onderwijs onze school inbrengen. Daarnaast leren deze studenten een nieuwe competentie “Talentkracht”. Studenten leren tijdens hun opleiding hoe ze talent bij kinderen kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.

Wat is een academische basisschool precies?

Op een academische basisschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen belangrijke kenniscentra voor het basisonderwijs.

Onderzoek

Alle studenten van de PA doen onderzoek in de praktijk op de Borgh.

Tevens krijgt het team van de Borgh de mogelijkheid en de ruimte om onderzoek te doen in samenwerking met de Hanzehogeschool. Te denken valt aan een onderwijsinhoudelijke ontwikkeling zoals KiVa, instructie en leerlijnen. We kunnen onderzoeken hoe we kinderen meer eigenaarschap over hun leren kunnen geven. Hiervoor krijgen we dan ook begeleiding van een (externe) onderzoeksbegeleider.

Een academische basisschool blijft toch vooral ook gewoon een basisschool, een veilige plek waar kinderen het fijn hebben en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Leren op de werkplek, schoolontwikkeling en onderzoek is iets op de achtergrond. Dat een academische basisschool net iets meer kan bieden, blijkt uit het feit dat onze leerkrachten een open houding hebben die continu zoeken naar het beste onderwijs voor de kinderen. Daarbij maken ze gebruik van experts binnen en buiten de school. Dat komt ten goede aan de kinderen. Voor ouders/verzorgers is het daarbij bovendien prettig dat ze leerkrachten treffen die zich als professionele gesprekspartner opstellen en die samen met de ouders/verzorgers verder willen kijken dan de eigen groep.

Om een academische opleidingsschool te kunnen zijn, hebben we een opleider in de school. Kirsten Scheerhoorn (leerkracht) is onze opleider in school. Zij zorgt voor de indeling van studenten in de groepen en begeleidt de studenten en volgt hiervoor aanvullende trainingen. Zij begeleidt o.a. een PA-3 student in ‘het opleiden in de school’ traject. Kirsten volgt samen met deze student colleges op de Hanzehogeschool en helpt de student met opdrachten binnen de Borgh. In de tweede helft van het schooljaar gaat de Pa-3 student onderzoek doen.

Kirsten legt samen met de studenten de brug tussen theorie en praktijk. Ook werkt zij samen met de Pedagogische Academie en denkt zij mee over verbeteringen van de opleiding voor studenten. Zij zal kennis over de nieuwste onderwijsontwikkelingen die binnen de Pedagogische Academie beschikbaar zijn, delen binnen onze school. Zo blijven onze leerkrachten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 We doen dit niet alleen

We zijn onderdeel van de Academische Opleidingsschool Primair Onderwijs Noord-Nederland (AOS PO NN). Hierin zitten schoolbesturen en scholen uit Noord Nederland. We werken samen voor 2 belangrijke doelen:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van studenten
  • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de basisschool door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek

 Mocht u vragen hebben stap dan even binnen en vraag naar Kirsten Scheerhoorn of Gerdien Wassenaar (dir.). Zij kunnen u meer vertellen over de academische school.