Search

Het onderwijsaanbod

 

We willen als team een eenduidige effectieve instructie geven waarin we gebruik maken van een herkenbaar en eenduidig model, waaruit we interactieve en coöperatieve werkvormen leren gebruiken. De leerlijn ‘Rekenen’ wordt geanalyseerd en lessen worden vanuit deze leerlijn efficiënt gegeven, rekening houdend met het niveau van de eigen groep. We gaan ons verder oriënteren op het stellen van persoonlijke leerdoelen door kinderen. Voor bovenstaande gaat het hele team een scholing volgen.

De leerkrachten van de groepen 5 ontwikkelen een portfolio (bewaarmap) in het verlengde van de groepen 3 en 4. In de onderbouw wordt er onderzoek gedaan naar ‘wat zorgt er voor dat een kleuter zich competent voelt?’

 

 

 

 

 

 

 Vorig schooljaar zijn de reguliere oudergesprekken in de groepen 5, 6 en 8 vervangen door ouder-kind gesprekken. Dit schooljaar gaan we deze ook uitvoeren in de groepen 7. De opzet en opbrengst van deze gesprekken gaan we aan het einde van het schooljaar evalueren; Waarom doen we ze?, Hoe doen we het?, Wat is de opbrengst?

Met ons cultuuronderwijs gaan we de leerlijn ‘Beeldende vorming’ neerzetten in de creatieve middagen van de groepen 5 t/m 8. Tevens wordt er voor het team een workshop ‘Muziekinstrumenten’ georganiseerd ter inspiratie en om ervaring en ideeën op te doen voor het gebruik in de groep.

We gaan in het kader van De Gezonde School een themaweek ‘Voeding’ organiseren. Er wordt gestimuleerd om gezond te trakteren en er worden duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. het eten in de pauzes, traktaties en festiviteiten.

In de groepen 3 gebruiken we voor het aanvankelijk leesonderwijs de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De methode is aan vervanging toe. Dit jaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode.