Search

Leerlingenraad

   In de leerlingenraad van OBS De Borgh  zitten: 

uit groep 5 Liam en Julia, uit groep 6 Ninte en Anouk, uit groep 7 Alex en Rifka en uit groep 8 Antonie en Jens. 

De leerlingenraad wordt begeleid door juf Gea. 

De leerlingenraad komt eens per maand bij elkaar . 

 

De leerlingen bespreken in de groepen wat er in de leerlingenraad aan bod moet komen en wat er leeft in de groepen. 

Uit de laatste vergadering  kwam naar voren dat een deel van de fietsen van de kinderen van de Borgh  niet goed geparkeerd stonden. 

De leerlingen hebben in overleg met de beheerder en de conciërge nieuwe bordjes opgehangen en zo moet nu duidelijk zijn waar de waar de kinderen uit de groepen hun fiets kunnen stallen. 

De leerlingen spreken elkaar hier ook op aan. 

De leerlingenraad organiseert elk jaar met veel enthousiasme "DE Borgh  Got Talent".  

Ook de inrichting van het plein heeft de aandacht van de leerlingenraad. 

Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad een presentatie bijgewoond van  Van Ee speeltoestellen en hebben ze gekeken naar geschikte speeltoestellen voor  het plein. Dit is nog niet gerealiseerd en blijft op de agenda van de leerlingenraad.