Search

Zorg & begeleiding

De Plusgroep
Er is een plusgroep voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. In de plusgroep krijgen de kinderen aanvullende uitdagende en verrijkende leerstof. Daarnaast is er ook aandacht voor het ‘Leren leren’, samenwerken en sociale aspecten. De plusgroep is om de week op de woensdag en wordt begeleid door juf Karin.