Search

Praktische zaken

Eindfeest

Het is traditie om  voor de zomervakantie het schooljaar af te sluiten met een eindfeest waarbij een bepaald thema centraal staat. De kinderen kunnen dan aan allerlei spelactiviteiten meedoen. Ouders zijn ook bij dit feest welkom. U kunt dan, onder het genot van een hapje en een drankje, kennis maken met de toekomstige leerkracht van uw zoon/dochter of nog even napraten met of afscheid nemen van de huidige leerkracht.

Eten en drinken
Tijdens de pauzes is er gelegenheid om iets te eten en te drinken. Ons beleid is dat er gezond wordt gegeten en gedronken, zoals fruit, brood, melk en vruchtensap.

Jarigen
Als een kind jarig is mag het in de klas trakteren. Rondom de kleine pauze mogen de kinderen langs alle leerkrachten om felicitaties in ontvangst te nemen. De kinderen uit de groepen 3 gaan langs de  groepen 1 t/m 3.   De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan langs de groepen 4 t/m 8. De kinderen gaan ook naar de groep waar hun broer(tje) en/of zus(je) zit en hun vorige leerkracht. Omdat we het belangrijk vinden dat dat kinderen gezond eten en drinken, willen we u oproepen om te zorgen voor gezonde traktaties (zoals kaas, worst, fruit etc).

Kalender
De jaarkalender met diverse activiteiten kunt u vinden op onze website.

Kerstviering
Het Kerstfeest vieren we met kerstliedjes en toneelstukjes, muziek en een verhaal.We besluiten met een kerstmaaltijd op de donderdagavond voor de kerstvakantie van 17.00 – 18.30 uur. Alle kinderen zijn op deze donderdagmiddag vrij.

Kinderboekenweek
We vinden lezen zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en staan daarom ieder jaar ruimschoots stil bij de Kinderboekenweek. Leespromotie- en beleving vinden wij erg belangrijk. Tijdens de Kinderboekenweek worden er allerlei activiteiten en lessen georganiseerd die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘ Sport en spel’’.

Kinderpostzegels
Ieder jaar doet groep 8 mee aan de verkoop van kinderpostzegels. De opbrengst gaat naar diverse nationale en internationale doelen.

Kilometervergoeding
De ouderraad heeft besloten om ouders/verzorgers die voor de school met hun eigen auto rijden, de mogelijkheid te geven een tegemoetkoming in de benzinekosten van € 0,15 per km. Declaratieformulieren kunt u ophalen en inleveren bij de penningmeester van de Ouderraad, Karin Haijer.

Aansprakelijkheid tijdens vervoer
Indien een ouder/bestuurder tijdens het vervoeren van kinderen naar of van een bepaalde schoolactiviteit een ongeluk veroorzaakt waarbij eventueel letsel wordt toegebracht aan één of meer inzittende kinderen, dan kan de betreffende persoon hiervoor zelf aansprakelijk worden gesteld.

Musical
Dit jaar voert groep 8 aan het einde van het jaar een musical op. De groep 8 neemt dan afscheid. De musical wordt zowel voor de kinderen als voor de ouders opgevoerd.

Museumbezoek
Alle groepen bezoeken elk schooljaar een museum. De afgelopen jaren werden o.m. het Wierdenmuseum, het Natuurmuseum, het Stripmuseum, het Speelgoedmuseum, het Grafisch museum en het Groninger museum bezocht.

Ontruimingsoefening
Zoals iedere organisatie zijn ook wij verplicht om te beschikken over een noodplan. Aan het begin van ieder schooljaar wordt dat plan herschreven op basis van de klassen- en lokalenverdeling die op dat moment actueel is. In ieder lokaal hangt bij de deur een overzichtje (beschrijving en plattegrond) van de vluchtwegen voor de betreffende groep. Jaarlijks wordt er twee maal een ontruimingsoefening gehouden. Uiteraard is er voor die tijd uitgebreid met de kinderen besproken hoe een en ander in zijn werk gaat.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage per kind bedraagt € 25,- .Van dit geld worden allerlei activiteiten georganiseerd, o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasontbijt, sport en spelactiviteiten, museumbezoeken, kunst en cultuuractiviteiten, afscheid van groep 8, eindfeest, lustrumfeest en nog veel meer.

Paasontbijt
Het Paasfeest vieren we voor Pasen met een gezellig ontbijt in de klas.

Pauzes/ eten drinken
Er zijn gescheiden pauzes voor de onder-, midden- en de bovenbouw. Iedere morgen om een uur of tien eten en drinken de kleuters gezamenlijk in de klas. Ook in de groepen 3 t/m 8 wordt eventjes tijd ingeruimd om samen iets te eten of te drinken.

Pleinmateriaal
We hebben op het schoolplein verschillende materialen, zoals een tafeltennistafel, een wipkip en twee klimrekken. Vanaf groep 3 heeft elke groep daarnaast een spelmateriaalkrat, met onder andere springtouwen en ballen. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben veel buitenspeelmaterialen, zoals fietjes, karren, scheppen enzovoorts.

Pleinregels
v  Kinderen zijn vanaf 8.15 uur en 13.15 uur welkom op het plein (geldt niet voor overblijf)
v  Op het plein wordt met de fiets aan de hand gelopen
v  De fietsen worden in de rekken geplaatst
v  Er mag in de kleine pauze gevoetbald worden, bij de doeltjes
v  Kinderen blijven onder schooltijd tijdens pauzes op het plein
v  Basketballen, touwtje springen, tafeltennissen en wave boarden mag altijd tijdens de pauzes

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp bij moeilijkheden thuis, op school of in het dagelijks leven. Informatie over het waarom, de werkwijze en de taken van schoolmaatschappelijk werk kunt u vinden op www.noordermaat.nl.

Schoolreizen
In de maanden augustus en september organiseren wij voor de groepen 1 t/m 6 een eendaagse schoolreis. Het afgelopen jaar zijn we o.a. naar Nienoord, Fjordenpaard, Schiermonnikoog, Roderesch, de Natuurschool in Gieten geweest. De groepen 7 en 8 hebben een meerdaagse schoolreis, aan het einde van het schooljaar, afwisselend in Drenthe of op een Waddeneiland. Over de betaling, data, plaats van bestemming e.d. informeren wij u in de loop van het schooljaar.

Schrijfmateriaal
Een duidelijk handschrift is erg belangrijk en daarom besteden we hier op school aandacht aan. We hebben er voor gekozen om de kinderen vanaf groep 4 met een vulpen te laten schrijven, die door de school wordt verstrekt. Gekozen is voor een kwaliteitspen. Wanneer de pen kwijtraakt of stukgaat, vragen we de ouders en vergelijkbare pen aan te schaffen, of een vulpen via de school aan te schaffen voor € 5,-

In de groepen 4 t/m 8 schrijven de kinderen in principe altijd met een vulpen. De leerkracht bepaalt of er reden is om een uitzondering op deze regel te maken.

Sinterklaasfeest
De Sint brengt ieder jaar een bezoek aan onze school. De Sint wordt feestelijk verwelkomd op het plein. Daarna volgt voor de groepen 1 t/m 4 een ontvangst in De Borghzaal. De Sint komt bij de groepen 1 t/m 8 ook nog op bezoek in de klas.

Sponsoring
Op onze school kunnen wij te maken krijgen met sponsoring. Kinderen vormen immers voor bedrijven een boeiende doelgroep. Wij vinden het belangrijk dat kinderen beschermd worden tegen ongewenste invloeden van buten de school, maar sponsoring kan ook een kans zijn om iets extra toe te voegen aan het onderwijsaanbod. Landelijke onderwijsorganisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring op school en deze hanteren wij ook op school.
·         Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerling.
·         Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
·         Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en /of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stalt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

 

Sportdagen
In het voorjaar organiseren de vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding een spelsportdag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van alle basisscholen in Noord- en Zuidhorn. In juni organiseren zij voor en met alle basisscholen in Noord- en Zuidhorn voor groep 3 t/m 8 een buitensportdag.

Sportevenementen
Gedurende het schooljaar worden er na schooltijd allerlei sportactiviteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zich hiervoor vrijwillig opgeven. De volgende activiteiten komen aan bod:
·         volleybaltoernooi
·         zaalvoetbaltoernooi in januari
·         het schoolvoetbaltoernooi
·         het korfbaltoernooi voor meisjes en jongens
·         de avondvierdaagse
·         schaken

Uitstapjes en excursies
Alle groepen nemen deel aan een activiteit in het kader van de cultuureducatie. Sommige groepen bezoeken een voorstelling, museum of concert, bij andere groepen komt er een schrijver, kunstenaar of verhalenverteller in de klas. Daarnaast brengen de kinderen van de groepen 1, 3 en 6 een bezoek aan de bibliotheek. Tijdens het schooljaar zijn er altijd wel projecten of tentoonstellingen in de omgeving die een bezoek waard zijn. We streven er naar om met alle groepen in ieder geval één maal per jaar op excursie te gaan.

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn meldt u dit dan tussen 8.00-8.30 uur via de school, telefoonnummer: 0594-500486